Opplev Runde er ein del av Runde Miljøsenter

Besøksvert søkes

For sommarsesongen 2022 har Runde Grendalag og Opplev Runde AS fått innvilga midlar frå Miljødirektoratet som er øyremerka til å ha besøksvert i fjellet.

For sommarsesongen 2022 har Runde Grendalag og Opplev Runde AS fått innvilga midlar frå Miljødirektoratet som er øyremerka til å ha besøksvert i fjellet.

Me søker difor no etter ein person til ei slik stilling.

Dette er ei vertskapsrolle, og arbeidsinstruks/ nødvendig opplæring vil bli gitt.

Besøksverten har arbeidsstad Runde, og må være tilgjengeleg store delar av sommarsesongen fram til midten av august.

 

Kontaktpersonfor Opplev Runde er det Cecil Elisabet Nerbø (cecil@runde.no, tlf 95967059).

Del denne artikkelen