Fugleartar på Runde

På Runde finn du mange ulike artar. I alt har det blitt registrert 230 ulike artar på øya. Nokon bur her heile året, andre kjem heim når det nærmar seg hekketid.

Ansvarlege opplevingar

Me jobbar heile tida med å utvikle bærekraftige opplevingar. Bygga på Runde Miljøsenter har høg energieffektivitet, og me har egne gjenvinningsstasjonar til gjestar. Matavfall blir kompostert, og me ønsker å legge igjen så lite spor etter oss som mogleg, for å sørge for at Runde er ein like fin plass å være på for neste generasjon.

Nærare 50.000
Besøkende gjestar er innom Runde kvart år for å oppleve det unike naturlivet.
Natur av Runde

Runde Hamn

....