Opplev Runde er ein del av Runde Miljøsenter

Om Runde

Ytterst ute i havgapet i Herøy kommune ligg fugleøya Runde, med det sørlegaste fuglefjellet i Noreg.

Anbefalingar for ferdsel på Rundefjellet

Runde er ei spesiell øy, med både naturreservat og fuglefredingsområde. Me har difor samla nokon tips til turgåarar.

Les om ferdsel

Ansvarlege opplevingar

Me jobbar heile tida med å utvikle bærekraftige opplevingar. Bygga på Runde Miljøsenter har høg energieffektivitet, og me har egne gjenvinningsstasjonar til gjestar. Matavfall blir kompostert, og me ønsker å legge igjen så lite spor etter oss som mogleg, for å sørge for at Runde er ein like fin plass å være på for neste generasjon.

Nærare 50.000
Besøkende gjestar er innom Runde kvart år for å oppleve det unike naturlivet.
Natur av Runde