Opplev Runde er ein del av Runde Miljøsenter

Toppskarv

Med sin karakteristiske utsjånad, er ikkje toppskarven uvanleg å sjå frå fuglefjellet. Ein kan observere han stort sett heile året, og han sitt som oftast på holmane nede på sjøen. Ser ein godt nok etter vil me sjå at dei sit å tørka vingane sine, sida dei ikkje er så glade i å flyge når han er blaut. På avstand kan han sjå svart ut, men med nærare undersøking vil ein sjå at han har ein grønglinsande drakt. I hekkesesongen vil toppskarven få ein karakteristisk fjørpryd på hovudet, som har gitt han namnet sitt. Tal frå NINA estimerer bestanden på Runde til å vere 150-200 par.

Lokasjon
Sesong:
Heile året
Bestand:
Rundt 150-200 par