Lunde

Lundefuglen er kjendisen på fuglefjellet, og grunnen til at mange kjem til Runde. Han er den mest talrike fuglen på Runde, og kan sjåast i hekkesesongen som varer frå april til byrjinga av august. Lunden lager hull i graskledde skråningar for å legge egget sitt der.

Lundefuglen er ein lett gjenkjenneleg fugl med sitt fargerike nebb, og knall oransje bein. Det er ikkje berre utsjånaden som gjer han unik. Kvar kveld i hekketida kan han sjåast sverme og baske seg i Lundeura. I perioder kan han være vanskeleg å sjå på fjellet på dagtid, men tek du ein kveldstur opp på fjellet på kvelden skal det godt gjerast å ikkje sjå han.

I likskap med dei andre alkefuglane er lundefuglen ein veldig dyktig symjar, og kan dykke opp til 60 meter samtidig som den held pusten i over 1 minutt! 

Lokasjon
Sesong:
April-August
Bestand:
Rundt 32.500 hekkande par