Opplev Runde er ein del av Runde Miljøsenter

Personvern og Cookies

Les meir om korleis me i Opplev Runde behandlar Personvern og Cookies. Me tek ditt personvern på alvor og ønsker at du får ei sikker og god oppleving  når du besøker våre kanalar.

Intro
Denne personvernerklæringa gir deg informasjon om korleis Opplev Runde AS innhentar, behandlar og utleverer dine personopplysningar og for kva formå dei blir brukt til, samt kva rettigheter du har i denne samanheng. Opplev Runde vil behandle personopplysningar i henhold til den til den ein kvar tid gjeldenda personvernlovgivning.

Dersom du har spørsmål knytta til Opplev Runde AS si behandling av denne personvernerklæringa eller personopplysningar generelt, kan du kontakte oss ved å benytte denne kontaktinformasjonen:

Kontaktperson: Cecil Elisabet Nerbø
E-post: Cecil@opplevrunde.no

Cookies / Informasjonskapslar
For å få informasjon om bruk av våre nettsider, og for å forbedre brukaropplevinga, benyttar me informasjonskapslar (cookies) og behandlar di IP-adresse. Me anonymiserer informasjonen som blir samla inn gjennom bruk av informasjonskapslar, slik at du ikkje kan identifiseres som enkeltperson basert på informasjonen.

Skjema
Vårt ønske er å besvare henvendelser vi mottar, hvor vi behandler navn, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen har grunnlag i en interesseavveining, hvor vår berettigede interesse er å følge opp din henvendelse.

Ivaretakelse av Opplev Runde sine rettigheter
Vi ivaretar Opplev Runde sin, eller tredjeparters rettigheter, for å fastsette, gjøre gjeldende og forsvare rettskrav som vi mener å ha, eller er rettet mot oss fra kunder, leverandører, samarbeidspartnere, andre tredjeparter eller offentlige myndigheter

Beskyttelse av personopplysninger
Vi i Opplev Runde tar personvernet ditt på alvor, og har iverksatt tilstrekkelige sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger mot brudd på personopplysningssikkerheten og uautorisert tilgang til og utlevering av personopplysninger.

Linker til andre nettsteder og sosiale medier
Opplev Runde sin nettside kan inneholde linker til andre nettsider. Disse nettsidene har egne personvernerklæringer som beskriver hvordan personopplysninger samles inn og behandles. Dersom du oppgir personopplysninger til et slikt tredjepartsnettsted, vil behandlingen være underlagt dette nettstedets personvernerklæring. Opplev Runde tar ikke ansvar for slike tredjepartsnettsteder eller hvordan de behandler dine personopplysninger. Vi anbefaler derfor at du gjør deg kjent med personvernerklæring og brukervilkår for slike tredjepartsnettsteder når du besøker og bruker disse nettstedene.

Når du «liker» eller blir medlem av Opplev Runde sin Facebook-side eller Opplev Runde sine sider på andre sosiale medier, vil dette deles med den aktuelle plattformen. Det samme gjelder for annen aktivitet på Opplev Runde sider på sosiale medier, som for eksempel innhold du poster og innlegg du liker. Den relevante plattformen vil være ansvarlig for personopplysningene den samler inn og behandler. Mer informasjon om denne behandlingen og dine rettigheter følger av den enkelte plattformens personvernerklæring.

Dine rettigheter
Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene Opplev Runde behandler om deg dersom vilkårene for dette er oppfylt. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og dataportabilitet (rett til å få utlevert eller overført personopplysninger i et egnet format), hvor vilkårene for dette er oppfylt. Dersom behandlingen er basert på ditt samtykke, kan du på ethvert tidspunkt trekke dette tilbake.

Dersom du ønsker å utøve dine rettigheter kan du ta kontakt med oss ved å benytte kontaktinformasjonen ovenfor i punkt 1. Du har rett til å klage over vår behandling av dine personopplysninger til Datatilsynet. Vi oppfordrer deg til å ta opp eventuelle innsigelser mot Opplev Runde sin behandling av personopplysninger med oss først.

Endringer i personvernerklæringen
Den til enhver tid gjeldende personvernerklæringen vil være tilgjengelig på vår nettside. Ved endringer i Opplev Runde sin behandling av personopplysninger, vil denne personvernerklæringen oppdateres på nettsiden.

Dersom vi gjør endringer i behandlingen av personopplysninger som krever ditt samtykke, vil vi innhente ditt samtykke før vi iverksetter slik endret behandling.

Sist oppdatert: 06. apr, 2022