Opplev Runde er ein del av Runde Miljøsenter

Havørn

Havørna var tidlegare ein mykje sjeldnare fugl i dei vesteuropeiske farvatna samanlikna med i dag. Dei har hatt stor oppgang dei siste 50 åra, og i dag kan ein sjå fleire havørn på Rundefjellet, er ein heldig kan fleire sjåast samtidig! Dei lever stort sett frå fisk, men dei kan også ete åtsel, eller kanskje til og med fange lundefugl! Utsjånaden til havørna varierer med alder, viss ein er oppmerksam kan ein sjå forskjell på ungfuglen og den vaksne fuglen. Dei fullvaksne fuglane har ein kvit stjert, og meir kvitspragla hovud. Det går an å sjå om du ser kven som er oppe på fjellet mest!

Lokasjon
Sesong:
Heile året
Bestand: