Møtepakke Forskar - Kvar blir fuglane av?

Start dagen med kaffe og prat. Me sørger for at alt ligg til rette for ei god samling, med gode møtelokaler og utstyr. Lunsj blir servert i kafèen, og så oppfordrar me gjerne til ein liten luftetur i fjøra i lunsjpausen.

I løpet av dagen får de eit 45 minutters besøk av ein forskar. Temaet er sjøfuglane våre, og kvar dei blir av.
For 40 år sidan hekka 500.000 sjøfuglar på Runde. Sidan det har nedgangen vore dramatisk, og 400.000 av dei er vekk. Kva har skjedd, og kvar har dei tatt vegen?
Korleis påverkar dagens miljøutfordringar sjøfuglane i fuglefjellet? Dette er eit tema som garantert vil både overraske og inspirere til diskusjon.

Pris
Frå 795,- per person
Tid
Heildagspakke, kan kombineres med overnatting

Fleire møtepakker

Me tilbyr unike møtepakker, og gir samlinga eller møtet ditt ei heilt ny meining. Me engasjerer gruppa i gamal historie eller ny forsking, frå 30 minutt til ein heil dag. Valget er ditt! Her kan du la deg inspirere: